Ξύλινα κουτιά, με χωρίσματα.

Υποδέχονται και προστατεύουν το ψηφιακό άλμπουμ, προσφέροντας extra χώρο για φωτογραφίες,

USB ή οποιοδήποτε άλλο αναμνηστικό του γάμου ή της βάπτισης.

Είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένα από δρυ.

Το καπάκι τους ακολουθεί τη λογική των wooden – match the album.