Ένα νέο συνοδευτικό κουτί, για όλη την σειρά των άλμπουμ με ξύλινο εξώφυλλο.

Η σειρά αυτή των κουτιών, κατασκευάζεται για να δένει απόλυτα με το άλμπουμ που έχει επιλεγεί.

Φροντίζουμε να ταιριάζει το είδος του ξύλου με αυτό του εξωφύλλου,

Oak, Light ή White και να αποτυπώνεται το ίδιο γραφικό με αυτό του άλμπουμ.

ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου
ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου
ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου
ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου
ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου