Τα πιο επιτυχημένα σχέδια

καταλήγουν πάντα στην απλότητα.

Αισθητική ομορφιά, εμπνευσμένη από τις σχεδιαστικές αναλογίες της φύσης.

Το ξύλο ρίζας ακτινοβολεί τις ρίζες και το συναίσθημά μας.

The most successful designs always

come down to simplicity

Aesthetic beauty, inspired by the nature’s design ratios.

The root wood radiates our roots and feeling.