Με μεταλλικό ταμπελάκι στο κέντρο του άλμπουμ, με γραφικό και επίστρωση βερνικιού.

Σχέδιο 1

Σχέδιο 1

Σχέδιο 2

Σχέδιο 2

Σχέδιο 3

Σχέδιο 4

Σχέδιο 4

Σχέδιο 5

Σχέδιο 5

Σχέδιο 6

Σχέδιο 6

Σχέδιο 7

Σχέδιο 7