Σε αυτή τη σειρά, οι φωτογραφίες των εξωφύλλων

ξεφεύγουν τελείως από οποιαδήποτε συμβατή παρουσίασή τους.

ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου
ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου

Τα εξαιρετικά τεχνοδέρματα, συνδυάζονται με το plexiglass και το καινοτόμο design,

δίνοντας εντυπωσιακές συνθέσεις. 

Επιλέξτε μακρινές εικόνες και είδος matrix και

απολαύστε πραγματικά οπτικά ταξίδια.

ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου
ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου

The Matrix Designs