Το τριγωνικό σχέδιο των φωτογραφιών στο εξώφυλλο
αποδίδει με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο τη ζωντάνια της εικόνας.