Οι θήκες ντύνονται με το υλικό του εξωφύλλου του ψηφιακού άλμπουμ και

μπορούν να φιλοξενήσουν από ένα έως τέσσερα dvds.

ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου
ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου

Υπάρχει η δυνατότητα ακόμα μεγαλύτερης εξατομίκευσης της θήκης,

με τη χρήση των δυνατοτήτων επεξεργασίας των εξωφύλλων.

Engraving, trace (ανάλογα με το υλικό επένδυσης) και stylus.

ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου
ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου
ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου
ψηφιακά άλμπουμ Ψηφιακό άλμπουμ φωτογράφος γάμου