Κουτί με βάση από λευκή λάκα, ειδική θέση για Wooden USB

και ειδικό χώρο για φωτογραφίες

Κουτί με βάση από λευκή λάκα, ειδική θέση για Wooden USB

και ειδικό χώρο για φωτογραφίες

Με βάση από λευκή λάκα, ειδική θέση για Wooden USB,

ειδικό χώρο για φωτογραφίες, metal print για την επωνυµία σας

και ειδικό τρόπο κλεισίµατος µε µαγνήτες.

Μόνο για 30Χ30 και 30Χ40 άλμπουμ